Οι δικηγόροι διαμεσολαβητές οφείλουν να ζητήσουν την τήρηση της νομοθεσίας

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Σε 1.600 ανέρχονται οι διαμεσολαβητές δικηγόροι που θα παίρνουν μέρος στους εξωδικαστικούς συμβιβασμούς. Αυτή τη στιγμή Ο διάλογος με τους θεσμούς για την οριστικοποίηση της ρύθμισης σκαλώνει σε εμπόδια στη ρύθμιση για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, που εμφανίζεται να βάζει το Δημόσιο, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία εξυγίανσης των «κόκκινων» δανείων που δρομολογείται με τον θεσμό του διαμεσολαβητή. Το Δημόσιο αρνείται να «κουρέψει» μια σειρά από οφειλές όπως είναι οι φόροι. Επίσης, κανείς ακόμη δεν γνωρίζει αν στο κείμενο της ρύθμισης θα υπαχθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ποιοι θα είναι οι όροι και οι εγγυήσεις για τις ρυθμιζόμενες οφειλές κ.α.. Σχετικά με την επικείμενη ρύθμιση, βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή στον νόμο, μιας επιχείρησης, είναι να συμφωνήσει το 60% των πιστωτών της. Η αίτηση υποβάλλεται σε ειδική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας ιδιωτικού χρέους και συνοδεύεται από σχέδιο βιωσιμότητας και εξυγίανσης. Το σχέδιο περιλαμβάνει και την ρευστοποιήσιμη αξία των παγίων, ακίνητης και κινητής περιουσίας των επιχειρήσεων.

Η υπόθεση ανατίθεται σε πιστοποιημένο διαμεσολαβητή, ο οποίος μέσα σε διάστημα 15 ημερών καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέλη (οφειλέτες, δανειστές) σε συνάντηση στρογγυλής τραπέζης.

Κατά την εφαρμογή της διαδικασίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού τηρούνται πρακτικά και υπογράφεται συμφωνία εμπιστευτικότητας. Σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας ο οφειλέτης ή ο δανειστής μπορούν να καταθέσουν αίτηση για επικύρωση του σχεδίου εξυγίανσης στο αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας του οφειλέτη.

Όλα αυτά προβλέπονται από τη νέα νομοθεσία και αυτή θα τηρείται από τους 1.600 δικηγόρους διαμεσολαβητές. Αυτοί πρέπει να τηρούν το νόμο. Επιτρέπεται όμως, οι 1.600 διαμεσολαβητές δικηγόροι να μη αναφέρονται πρώτα στην εκκαθάριση της ή των οφειλών από την ακυρότητα των δανειακών συμβάσεων και μετά να εφαρμόζεται το σχέδιο τις  Γενικής Γραμματείας ιδιωτικού χρέους που συνοδεύεται από το σχέδιο βιωσιμότητας και εξυγίανσης. Για να μην αναφέρουμε ότι το πώς βλέπουν το τι εστί εξυγίανση είναι από άλλο ανέκδοτο!