2.000 υπάλληλοι στο Κοινοβούλιο μιας χώρας που ζει με δανεικά! Και μετά κόβουμε μισθούς και συντάξεις! Εύγε!

Δημοσιεύθηκε: Friday 07 Feb 2014 - 18:31

Τελευταία Ενημέρωση: 18:31