Σιωπή από τα ΜΜΕ για την απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τα δάνεια ελβετικού Φράγκου!

Σιωπή από τα ΜΜΕ για την απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τα δάνεια ελβετικού Φράγκου!