Συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν το ΠΑΜΑΚ και η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

Η δημιουργία Ανοικτού Πανεπιστημίου σε θεματικές ενότητες κοινού ενδιαφέροντος, η εκδοτική συνεργασία, η πρακτική άσκηση φοιτητών, καθώς και έρευνα στα σχολεία για το επίπεδο γνώσης της ελληνικής ιστορίας και ειδικότερα της ιστορίας της Μακεδονίας, είναι ορισμένες από τις κοινές δράσεις που περιλαμβάνονται στη συμφωνία συνεργασίας που υπογράφτηκε την Τετάρτη μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

 

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, ευφήμως γνωστή για την από το 1939 επιστημονική προσφορά της στην ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ένα σύγχρονο, καινοτόμο και εξωστρεφές Πανεπιστήμιο, που τιμά το ιστορικό όνομα που φέρει, αποφάσισαν να συμπράξουν με στόχο να ενισχυθεί η κοινή πνευματική, πολιτιστική και επιστημονική τους δράση.

 

Κατά την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητή Αχιλλέα Ζαπράνη, ο οποίος επισκέφτηκε την ΕΜΣ για το σκοπό αυτόν, και του Προέδρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ομότιμου καθηγητή του ΑΠΘ, Αθανάσιου Καραθανάση, επισημάνθηκε το κοινό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και η ανάγκη δημιουργίας ενός συνεχούς διαύλου επικοινωνίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων και της πνευματικής όσο και παραγωγικής τους συνεργασίας.

 

Τα πεδία κοινής δράσης μεταξύ των δύο φορέων περιλαμβάνουν ιδίως:

Ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών για τη διαμόρφωση πολιτικής ανάπτυξης κοινών ή/και συμπληρωματικών δράσεων μεταξύ των δύο φορέων
Συντονισμένες ενέργειες δικτύωσης και προβολής των κοινών δράσεων των δύο φορέων με δίκτυα και φορείς του εξωτερικού
Ανάληψη δράσεων των δύο φορέων με στόχο την ανάπτυξη συνεργιών με φορείς συναφούς ή συμπληρωματικής αρμοδιότητας που δραστηριοποιούνται στις χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης
Συντονισμό ενεργειών για την κοινή προβολή των απόψεών τους σε εθνικά, περιφερειακά και κοινοτικά θεσμικά όργανα
Αξιοποίηση και συνεργασία χρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών (ευρωπαϊκών και ελληνικών) προγραμμάτων
Κοινές δράσεις-συνεργασίες, ιδιαίτερα με τα Τμήματα: Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Συνεργασία σε προγράμματα Διά Βίου Μάθησης
Πρακτική άσκηση φοιτητών του Πανεπιστημίου στην ΕΜΣ
Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης
Κοινός σχεδιασμός και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων.

 

Για την αποτελεσματικότερη συνεργασία τους, οι δύο φορείς συναποφάσισαν να δημιουργηθούν τακτικοί δίαυλοι επικοινωνίας, ενώ σύνδεσμος μεταξύ των δυο φορέων ορίστηκε, από κοινού, η Αν. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, κ. Ελένη Γ. Γαβρά.

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr