Το πρόγραμμα για παιδιά στις Περιφερειακές βιβλιοθήκες

biblia

Με ένα πλούσιο ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνεχίζονται τον Οκτώβριο του 2015 οι δράσεις για παιδιά στις Περιφερειακές βιβλιοθήκες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση. Στις περιπτώσεις που απαιτείται προεγγραφή οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα των βιβλιοθηκών.

Το πρόγραμμα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, στους παρακάτω ηλεκτρονικούς συνδέσμους: