Κορδελιό – Εύοσμος: «Έξυπνη Εξειδίκευση και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

politistiko-kentro-euosmou

“Έξυπνη Εξειδίκευση & Τοπική Αυτοδιοίκηση” είναι το θέμα της εκδήλωσης που διοργανώνει ο  Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο  Ευόσμου (Μ. Αλεξάνδρου 57,) στο πλαίσιο συμμετοχής του ως εταίρου στο Στρατηγικό Έργο “Smart Specialization – Έξυπνη Εξειδίκευση”  του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013».

Η εκδήλωση έχει ως στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Αυτοδιοίκησης στην υποστήριξη της καινοτομίας  για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη αλλά και την παρουσίαση της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης ως δυναμικού εργαλείου για τον καθορισμό επενδυτικών προτεραιοτήτων για τη στήριξη της αριστείας στην επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την καινοτομία.

Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου αποτελεί πρωτοπόρο Δήμο που συμμετέχει πιλοτικά σε μια τέτοια διαδικασία στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι δράσεις του συνίστανται κυρίως στην προσπάθεια να συνδεθεί η Έξυπνη Ειδίκευση με την Τοπική Διακυβέρνηση.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση και διάχυση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν για την τοπική διακυβέρνηση από τη συμμετοχή του Δήμου Κορδελιού- Ευόσμου στο έργο “Smart Specialization” και η διασφάλιση της περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των φορέων. Επίσης στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή επιστολής πρόθεσης συνεργασίας για την υποστήριξη της εφαρμογής της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Α’ ΜΕΡΟΣ

11.00 – 11.15 Προσέλευση εγγραφές

11.15 – 11.30 Χαιρετισμός Δημάρχου Κορδελιού Ευόσμου, κ. Πέτρου Σούλα

11.30 – 11.40 Παρουσίαση της Στρατηγικής RIS3

11.40 – 11.50 Παρουσίαση του έργου “Έξυπνη Εξειδίκευση” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013” και της συμμετοχής του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου

11.50 – 12.00 Παρουσίαση της μελέτης «Έξυπνη Εξειδίκευση στην Τοπική Διακυβέρνηση» που εκπονήθηκε από τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου

12.00 – 12.20 Παρουσίαση Χρηματοδοτικών Εργαλείων και Πλαισίου της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

12.20 – 12.45 Διάλειμμα – Coffee Break

Β’ ΜΕΡΟΣ

12.45 – 13.00 Υπογραφή Πρόθεσης Συνεργασίας (Letter of intent) στην υποστήριξη της Εφαρμογής της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΚΜ

13.00 – 13.20 Ερωτήσεις – παρεμβάσεις

Εταίροι του Έργου:
– Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ένωση Δήμων “Maritza”
– Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης Επιχειρηματική Θερμοκοιτίδα – Gotse Delchev
– URENIO Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Blagoevgrad
– Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Κέντρο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας – Sandanski
– Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου
– Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δράμας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο: http://www.smartspecial.eu