Ομόφωνη έγκριση των σχεδίων προϋπολογισμού του δήμου Θεσσαλονίκης

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Ομόφωνα ενέκρινε η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης το σχέδιο του Προϋπολογισμού Εσόδων και Δαπανών καθώς και το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2016, στη διάρκεια της χθεσινής της συνεδρίασης, η οποία κατά γενική ομολογία πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα.

Η Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της, Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, πριν από τη σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού.

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, την οποία συντόνισε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Παναγιώτης Αβραμόπουλος, παρουσιάστηκαν σε εκπροσώπους φορέων της πόλης και σε δημότες, οι προτεραιότητες που θέτει για το 2016 ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σε σχέση με τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα από την Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Γεωργία Ρανέλλα, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Θανάση Παππά και από υπηρεσιακούς παράγοντες.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Αβραμόπουλος, αφού διαπίστωσε ότι υπήρξε απαρτία, προχώρησε στην εισήγησή του, αναφέροντας ότι και τα δύο παραπάνω σχέδια καταρτίστηκαν κάτω από πιεστικές και συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, που οφείλονται αφενός στην παρατεταμένη οικονομική κρίση, που έπληξε σε μεγάλο βαθμό την αυτοδιοικητική πραγματικότητα την τελευταία 5ετία και αφετέρου στις εξελίξεις που δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα ρευστό περιβάλλον, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ακόμη ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με την πορεία του ΕΣΠΑ.  «Η  Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει υποστεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο θεσμό της Πολιτείας τις συνέπειες της κρίσης, με την τεράστια μείωση των πόρων της κατά 60%, τη μεγάλη μείωση του προσωπικού και την επαπειλούμενη μείωση δομών, λειτουργιών, αλλά και απολύσεων εργαζομένων σ’ αυτές. Την ίδια στιγμή, σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος της κοινωνικής πολιτικής της συντεταγμένης πολιτείας με ένα εκτεταμένο δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών» τόνισε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Αβραμόπουλος.

Παρουσιάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συντάχθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού για το επόμενο οικονομικό έτος, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Γεωργία Ρανέλλα, διευκρίνισε ότι ελήφθησαν υπόψη η συνεχής ύφεση των δυο τελευταίων χρόνων και οι ειδικές οδηγίες κατάρτισης που έδωσε το Υπουργείο, σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμος οφείλει να μειώσει αντίστοιχα τις δαπάνες του. «Ευτυχώς για μας, όλος ο προηγούμενος αγώνας που δώσαμε για την εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου, μας κατέστησε φερέγγυους και αξιόπιστους εκ νέου. Έτσι, σήμερα ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι σε θέση να χρηματοδοτείται είτε μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων είτε μέσω Ευρωπαϊκών Οργανισμών που χρηματοδοτούν την ανάπτυξη κρατών και δημόσιων οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων» ανέφερε η Αντιδήμαρχος και παρέθεσε στην Επιτροπή Διαβούλευσης τα βασικά στοιχεία του σχεδίου προϋπολογισμού του 2016. Σε αυτά αποτυπώνονται:

  • Η αύξηση των δαπανών κοινωνικής αλληλεγγύης και μέριμνας, για πέμπτη συνεχή χρονιά, σε ποσοστό 9,06% σε σχέση με το 2015
  • Το πάγωμα των δημοτικών ανταποδοτικών τελών για δεύτερη συνεχή χρονιά, στο ίδιο επίπεδο με εκείνα του 2015, ακολουθώντας τις διαδοχικές μειώσεις τους, που συνολικά ανέρχονται σε  ποσοστό 20%
  • Ο δραστικός περιορισμός των χρεών του Δήμου. Ενδεικτικά, τα χρέη στις 31-12-2010 ανέρχονταν στο ποσό των 42.839.252,66€, ενώ αντίστοιχα στις 31-12-2011 στο ποσό των 29.265.584,48€, στις 31-12-2012 στο ποσό των 18.858.395,48€, στις 31-12-2013 στο ποσό των 20.134.096,56€, στις 31-12-2014 στο ποσό των 8.500.000,00€ και στις 31-12-2015 θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με τα χρέη του 2015

Στη συνέχεια της συνεδρίασης το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Θανάσης Παππάς, ο οποίος αναφέρθηκε στο σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2016, που όπως διευκρίνισε ανέρχεται στο ύψος των 13.174.742,80€, εκ των οποίων ποσό 6.886.233,71€ αφορά συνεχιζόμενα έργα και μελέτες, ενώ ποσό 6.288.509,09€ αφορά νέες ενδείξεις. «Πρόκειται για ένα Τεχνικό Πρόγραμμα που στοχεύει στην υλοποίηση έργων υποδομών, αστικών αναπλάσεων και βιώσιμης κινητικότητας, ενεργειακής απόδοσης και στην ωρίμανση έργων για την επόμενη Προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου» τόνισε ο Αντιδήμαρχος.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το 2016 είναι:

  • Έμφαση στον τομέα της συντήρησης
  • Ενσωμάτωση νέων προδιαγραφών, απαιτήσεων και κανονισμών ασφάλειας και υγιεινής καθώς και αδειοδότηση της λειτουργίας των δημοτικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
  • Αναπλάσεις σε όλη την έκταση του Δήμου, με ισόρροπη κατανομή σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, κατ’ αναλογία με τις προτεραιότητες και τις ανάγκες τους
  • Ενσωμάτωση όλων των κυρίαρχων κατευθύνσεων σχεδιασμού των σύγχρονων αστικών κέντρων (αύξηση πρασίνου, προσβασιμότητα, βιώσιμη κινητικότητα, ανθεκτικότητα κ.α.)
  • Καταγραφή αναγκών των λειτουργιών της πόλης και επεξεργασία αιτημάτων φορέων και δημοτών μετά από αξιολόγηση τους από τις Υπηρεσίες

Η Επιτροπή Διαβούλευσης, όργανο που προβλέπει ο νόμος του «Καλλικράτη» (άρθρο 76), απαρτίζεται από 49 μέλη, εκ των οποίων τα 37 είναι εκπρόσωποι φορέων της πόλης και τα 12 δημότες, που επιλέχθηκαν κατόπιν κλήρωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι φορείς που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης είναι:

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Τεχνικό Επιμελητήριο ΤΕΕ, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, Οικονομικό Επιμελητήριο, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Β.Ε., Σύνδεσμος Εξαγωγέων Β.Ε., Εμπορικός Σύλλογος, Ένωση Ξενοδόχων, Ομοσπονδία Εμπορίου-Παραγωγικότητας-Επιχειρηματικότητας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων, Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Σύλλογος Ναυτικών Πρακτόρων Θεσσαλονίκης, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο, Ένωση Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων ΕΔΟΘ, Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Θεσσαλονίκης, ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, Αλεξάνδρειο ΑΤΕΙ, ΚΕΠΚΑ, ΕΚΠΟΙΖΩ, ΕΣΑμεΑ Β.Ε., Ένωση Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας – Θράκης, Κίνηση Πέντε Μουσείων, Κ.Θ.Β.Ε., Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών, Ε.Μ.Σ., Ο.Λ.Θ., Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Ο.Α.Σ.Θ., Ο.Φ.Θ., Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης, Πρωτοβουλία Πολιτών «Επανάχρηση Θεσσαλονίκης», Thessaloniki Convention Bureau.