Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης: Παραλαβή νέων απορριμματοφόρων

aporrimatofora-kathariotita-kordelio-evosmos

Παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδομίας-Καθαριότητος & Περιβάλλοντος κου Βασίλη Μανωλόπουλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου Καθαριότητας Κίνησης-Συντήρησης Οχημάτων κου Γιώργου Κατζικά, έγινε η παραλαβή από το Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης οχτώ νέων απορριμματοφόρων οχημάτων 16μ3, η αγορά των οποίων πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη (στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΥΠΟΓΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ») και χωρίς την οικονομική επιβάρυνση του Δήμου και των Δημοτών.

Τα συγκεκριμένα οχήματα είναι μεταξύ των 14, συνολικά, οχημάτων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 που αποκτήθηκαν μετά από Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού €2.119.593,51, προκειμένου να αντικατασταθούν τα προηγούμενης γενιάς ρυπογόνα απορριμματοφόρα. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνονται οι παρεχόμενες προς τους δημότες υπηρεσίες, μειώνεται κατά πολύ το κόστος λειτουργίας και βελτιώνονται οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.