Ο Γιάννης Μπουτάρης για την απαλλοτρίωση στο ρέμα Χαριλάου

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Αναφορικά με τα όσα προέκυψαν τελευταίως σχετικά με «ρυμοτόμηση του ρέματος Χαριλάου προς όφελος ιδιωτών» και με ενδεχόμενο κίνδυνο αποχαρακτηρισμού του ρέματος εξαιτίας της δήθεν αδράνειας του Δήμου Θεσσαλονίκης, διευκρινίζονται τα εξής:

Η Διοίκηση του Δήμου με πλήθος παρεμβάσεων και ενεργειών στοχεύει στην διατήρηση του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου και παιδικής χαράς, θεωρώντας πως στην ευρύτερη περιοχή πρέπει να γίνει η ανάδειξη του ρέματος και η αξιοποίηση των κοινοχρήστων χώρων προς όφελος των δημοτών. Ούτε και σε αυτό το θέμα χωράει λαϊκισμός και επομένως προσπάθεια να διαχωριστούν από τη μία οι λεγόμενοι «ευαισθητοποιημένοι» που επιθυμούν την ανάδειξη του φυσικού κάλους της περιοχής και η δημοτική Αρχή που όπως λέγεται «αδρανεί».

Η Διοίκηση με συγκεκριμένες ενέργειες παρεμβαίνει για άρση αυθαίρετων παρεμβάσεων από φερόμενους ιδιοκτήτες, ενώ με αποφασιστικότητα διαμόρφωσε τα πεζοδρόμια που τελούσαν «υπό κατάληψη» χάριν του δημοσίου συμφέροντος.

Επιπλέον, οποιαδήποτε τροποποίηση σχεδίου στα ΟΤ 215 και 216 για μείωση του κοινοχρήστου χώρου πρασίνου και παιδικής χαράς απορρίπτεται από το Δήμο αφού συνιστά απόφαση του ΣτΕ (απόφαση αριθμ.976/2014).

Εξάλλου, το Δημοτικό Συμβούλιο με εισήγηση της Διοίκησης και με την αριθμ.1445/19-10-2015 ομόφωνη απόφασή του ενέκρινε την υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση της απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας κληρονόμων Μωραΐτη στην περιοχή, έκτασης 2.322,96 τ.μ. και προϋπολογισμού 4.235.778,18 €, ώστε να διατηρηθεί ο κοινόχρηστος χώρος πρασίνου παιδική χαρά.

Μείζονες πολεοδομικές προτεραιότητες επιβάλλουν την υλοποίηση της απόφασης του Δήμου, συγκεκριμένα:

1.  Η επίδικη περιοχή για άρση χαρακτηρισμού βρίσκεται σε επαφή και άμεση συνέχεια του ανοικτού τμήματος του πρώην ρέματος Κυβερνείου, κατά συνέπεια αποτελεί τμήμα μίας σημαντικότατης έκτασης πνεύμονα πρασίνου υπερτοπικής σημασίας σε συνέχεια της Περιφερειακής Τάφρου, αλλά και του ήδη διαμορφωμένου από το Δήμο μας παρακείμενου χώρου πρασίνου (πρώην ιδιοκτησία ΕΥΑΘ Παγίων), με μεγάλη περιβαλλοντική σημασία για τον πυκνοδομημένο Δήμο που χαρακτηρίζεται από μικρό ποσοστό χώρων πρασίνου ανά κάτοικο.

Να σημειωθεί ότι για το υφιστάμενο ανοικτό τμήμα του ρέματος μεταξύ της Περιφερειακής Τάφρου και της οδού Αναξιμάνδρου, που δεν είναι οριοθετημένο, ήδη εκπονείται, από ανάδοχο σύμπραξη μελετητών και για λογαριασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης, μελέτη οριοθέτησής του για συνολική έκταση 42 στρεμμάτων, στο πλαίσιο της «Μελέτης Κτηματογράφησης, Υψομετρικής και Τοπογραφικής Αποτύπωσης, Γεωλογικής Αναγνώρισης, Περιβαλλοντικής Καταλληλότητας, Πολεοδομικού Σχεδιασμού κα Πράξη Εφαρμογής στη περιοχή Τροχιοδρομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης». Μετά την ολοκλήρωσή της, ο Δήμος μας θα δύναται να προβεί σε συνολική ανάπλαση της περιοχής και σύνδεση των υφιστάμενων χώρων πρασίνου κατά μήκος του παλαιού ρέματος με την Περιφερειακή Τάφρο.

2. Την πολεοδομική αναγκαιότητα διατήρησης του κοινόχρηστου χαρακτήρα της συγκεκριμένης έκτασης έχει αναγνωρίσει και το Συμβούλιο της Επικρατείας, με το υπ’αριθμ. 276/2014 πρακτικό συνεδρίασής του. Σύμφωνα με αυτό, το προηγηθέν σχέδιο Π.Δ. που προώθησε το Υ.ΠΕ.Κ.Α. για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του θέματος, σε συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων, για την ανοικοδόμηση ιδιοκτησίας χαρακτηρισμένης ως κοινόχρηστο πράσινο και παιδική χαρά, απορρίφθηκε ως μη νομίμως προτεινόμενο, με την επιχειρηματολογία ότι η κρατική Διοίκηση δε διέλαβε καμία κρίση σχετικά με το πολεοδομικώς αναγκαίο ή μη διατήρησης των κοινόχρηστων χώρων, όπως όφειλε, παρά την επισήμανση από τον Δήμο μας ότι υπάρχει σοβαρή πολεοδομική αναγκαιότητα διατήρησης τους ως κοινόχρηστων.

3. Η έκταση προβλέπεται ως χώρος πρασίνου και παιδικής χαράς με το από 1-6-1981 Π.Δ. (ΦΕΚ 384/τ.Δ/15-7-1981), και παράλληλα ως χώρος πρασίνου από το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει σημαντική βλάστηση η οποία αποτελεί ένα οικοσύστημα για το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια διάσωσης και διατήρησης, στο πνεύμα της σχετικής νομολογίας του Σ.τ.Ε. (2873/2001, 2215/2002).

4. Σύμφωνα με το ισχύον Γ.Π.Σ. του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 420/τ.Δ/1993), η παραπάνω φερόμενη ιδιοκτησία βρίσκεται στην Πολεοδομική Ενότητα 31 της 5ης Δημοτικής Κοινότητας για την οποία προκύπτει ότι υπάρχει έλλειψη 4.611,00 τ.μ. σε γη για κοινόχρηστους χώρους (χρήσεις πρασίνου και πλατειών), και παράλληλα έχει επιλεγεί ως χώρος για την συγκέντρωση των πολιτών αμέσως μετά από μια φυσική καταστροφή (σεισμό κ.α.), όπως καταγράφεται στον χάρτη Π-3.2 Ασφάλεια – Πυροπροστασία (Προστασία από Σεισμό οικισμός).

Σ’ αυτό το πνεύμα και δεδομένων όλων των παραπάνω, ο  Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης με την ΑΠ 2755/7-10-2015 Επιστολή του προς το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και προς το Πράσινο Ταμείο ζητά επειγόντως την χρηματοδότηση για την απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας κληρονόμων Μωραΐτη.

Συμπερασματικά, εκείνο που προέχει είναι να συνδράμουν όλοι – και κυρίως όσοι δύνανται να παρέμβουν στην Κυβέρνηση και στο Πράσινο Ταμείο – ώστε να διασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις για την δρομολόγηση διαδικασιών επαναχαρακτηρισμού των χώρων και της οριστικής διασφάλισής τους ως κοινόχρηστων χώρων προς όφελος των δημοτών και της Θεσσαλονίκης.

Προέχει ακόμα η συσπείρωση όλων των δυνάμεων της πόλης αλλά και των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να επιτευχθεί η δέσμευση ικανού ποσού από το Πράσινο Ταμείο για την απαλλοτρίωση κρίσιμων εκτάσεων που κινδυνεύουν με αποχαρακτηρισμό, προκειμένου να υλοποιηθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός και τα έργα κοινωνικού εξοπλισμού και εξυπηρετήσεων.

Μόνο ένα ειδικό πρόγραμμα απαλλοτριώσεων για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, με χρηματοδότηση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, θα συμβάλλει αποφασιστικά στην διασφάλιση κρίσιμων εκτάσεων για κοινόχρηστες και κοινωφελείς δραστηριότητες, με στόχευση μια βιώσιμη πόλη.