Περισσότερα από 500 κιβώτια με ρουχισμό, κουβέρτες, φάρμακα και τρόφιμα για τους πρόσφυγες

Δημοσιεύθηκε: Wednesday 11 Nov 2015 - 21:21

Τελευταία Ενημέρωση: 21:21