ΑΠΘ: Ημερίδα για την κλιματική αλλαγή στις Ελληνικές θάλασσες

kedea-apth

«Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη στάθμη και το κυματικό κλίμα των ελληνικών θαλασσών, στην τρωτότητα των παράκτιων περιοχών και στην ασφάλεια θαλάσσιων και παράκτιων έργων» είναι ο τίτλος του ερευνητικού έργου, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, Καθηγητή Παναγιώτη Πρίνο και θα παρουσιαστεί σε ειδική Ημερίδα σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 και ώρες 9.30 με 15.30, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α. του ΑΠΘ.

Από τον Ιανουάριο του 2012 ξεκίνησε η εκπόνηση της έρευνας, σχεδιασμένης αποκλειστικά για τις Ελληνικές θάλασσες (Αιγαίο και Ιόνιο πέλαγος), η οποία παρουσιάζει εμπεριστατωμένα τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα ατμοσφαιρικά και στα θαλάσσια χαρακτηριστικά (ατμοσφαιρική πίεση, άνεμοι, μέση στάθμη θάλασσας, κύματα, μετεωρολογική παλίρροια), στην τρωτότητα επιλεγμένων ελληνικών παράκτιων περιοχών σε κατάκλυση και διάβρωση, καθώς και στη λειτουργικότητα και ασφάλεια παράκτιων κατασκευών και λιμενικών έργων.

Το ερευνητικό έργο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΘΑΛΗΣ. Περισσότερες πληροφορίες και τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου: http://www.thalis-ccseawavs.web.auth.gr/el/