Ημερίδα για την δικτύωση και την απασχόληση στην τοπική κοινωνία

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Την έγκριση συνδιοργάνωσης ημερίδας με θέμα «Η δικτύωση για την απασχόληση στην τοπική κοινωνία» από το Γραφείο Εργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015, στη διάρκεια της 26ης  τακτικής του συνεδρίασης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου 2015, από τις 10.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος) με τη συμμετοχή φορέων της πόλης με τους οποίους έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες για την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Η ημερίδα θα αναπτυχθεί στους επιμέρους άξονες των συνεργασιών σε τοπικό επίπεδο, της δικτύωσης εκτός προγραμμάτων, των πολιτικών απασχόλησης και της δημιουργίας και λειτουργίας δικτύων.

Το Γραφείο Εργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων». Οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν στην πληροφόρηση και συμβουλευτική ανέργων καθώς και στην υποστήριξη εργαζομένων στα πεδία της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης.

Η ανταπόκριση των ανέργων της ευρύτερης περιοχής του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης υπήρξε μεγάλη, καθώς από τις 26 Ιανουαρίου 2015, το Γραφείο Εργασίας έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε περισσότερα από 420 άτομα.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει έναν υπάλληλο, το χώρο στέγασης και καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα του γραφείου ενώ το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ συμμετέχει με δύο εξειδικευμένα στελέχη, που αμείβονται από το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμά του.

Η διοργάνωση της ημερίδας δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου.