100 φορείς “δικτυώνονται” για την τοπική απασχόληση στη Θεσσαλονίκη

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Φορείς και οργανώσεις από το χώρο της εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης και της απασχόλησης συμμετέχουν σε ημερίδα που υλοποιεί το ΕΚΠΑ Θεσσαλονίκης (Εξειδικευμένο Κέντρο Προώθησης στην Απασχόληση, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) και το Γραφείο Εργασίας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ & Δήμος Θεσσαλονίκης) με θέμα: «Δικτύωση για την Απασχόληση στην Τοπική Κοινωνία».

Στόχος της ημερίδας είναι η ανάπτυξη συζήτησης για την αποτελεσματική δικτύωση και συνεργασία φορέων σε θέματα απασχόλησης.

Οι φορείς και οι οργανώσεις που θα συμμετέχουν θα προσεγγίσουν θέματα σχετικά με τη δικτύωση και τις τοπικές συνεργασίες, τη δημιουργία και λειτουργία των δικτύων και τις πολιτικές απασχόλησης, δεδομένων των υψηλών ποσοστών ανεργίας που καταγράφονται στη Θεσσαλονίκη.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015, και ώρα 10:00-15:00, στην  Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βασιλέως  Γεωργίου Α1).