Πιστοποίηση στον ΟΛΘ για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Κατά το πρότυπο ISO 14001:04 πιστοποιήθηκε η εταιρεία “Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ” (ΟΛΘ ΑΕ) για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει.

Η πιστοποίηση, που εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής επιδίωξης της ΟΛΘ ΑΕ για τη σταδιακή εξέλιξη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης σε “Smart Port” (έξυπνο λιμάνι) αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας και συγκεκριμένα: ελλιμενισμό εμπορικών πλοίων, φορτοεκφόρτωση φορτίων χύδην και εμπορευματοκιβωτίων, αποθήκευση και διακίνηση εμπορευμάτων και άλλων ειδών, ελλιμενισμό επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων και παραχώρηση χώρων για εμπορικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, τα οφέλη της εφαρμογής του συγκεκριμένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι -μεταξύ άλλων- τα εξής: 1) δυνατότητα μείωσης του κόστους παραγωγής των προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, με διάφορους τρόπους, όπως η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και η εξοικονόμηση ενέργειας, 2) δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ της επιχείρησης και των τοπικών αρχών, που βοηθά στις ταχύτερες διαδικασίες εγκρίσεων αιτημάτων της επιχείρησης και 3) πρόληψη περιβαλλοντικών ατυχημάτων.

Πηγή: ΑΜΠΕ