ΕΥΑΘ: Στα 7,4 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 9μηνο

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Υψηλές επιδόσεις, παρά το γενικό αρνητικό κλίμα, σημείωσε η ΕΥΑΘ στο 9μηνο 2015, με προοπτική ευρείας κερδοφορίας για το σύνολο της χρήσης.

Ειδικότερα, ο τζίρος του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 53,4 εκατ. ευρώ έναντι 53,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας μείωση 1%. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 18,6 εκατ. ευρώ έναντι 20 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα (μείωση 6,8%). Τα  προ φόρων κέρδη έφτασαν τα 12,5 εκατ. ευρώ έναντι 16,9 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο (μείωση 26%), ενώ τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 7,4 εκατ. ευρώ έναντι 12,5 εκατ. του αντίστοιχου περσινού 9μήνου (μείωση 40,7%). Τα ταμειακά διαθέσιμα, εξάλλου, κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα φτάνοντας τα 50,9 εκατ. ευρώ έναντι 46 εκατ. του 9μήνου 2014 (αύξηση 10,4%).

Η εφαρμογή κοινωνικού τιμολογίου (δωρεάν μικρές καταναλώσεις και για μεγαλύτερες, μειώσεις μέχρι 50%), οι διακανονισμοί, η ελαφρά μείωση στην κατανάλωση, η σημαντική μείωση των επιτοκίων καταθέσεων, αλλά και σειρά έργων συντήρησης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης άσκησαν πίεση στα καθαρά κέρδη της εισηγμένης. Ομοίως, οι νέες αυξημένες φορολογικές προβλέψεις (αναβαλλόμενη φορολογία λόγω του νέου φορολογικού χειρισμού επισφαλών απαιτήσεων) κι η αύξηση συντελεστή φορολογίας (από 26% σε 29%) επηρέασαν τα αποτελέσματα.

«Στο γνωστό περιβάλλον αβεβαιότητας κι έλλειψης ρευστότητας, οι επιδόσεις της ΕΥΑΘ παραμένουν σταθερά υψηλές και το 9μηνο του 2015, ενώ παράλληλα διευκολύνουμε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που διέπει τη λειτουργία της εταιρείας μας», επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. Νίκος Παπαδάκης.