ΑΠΘ: «Μαθηματικά ΜΕ διάκριση και ΧΩΡΙΣ διακρίσεις»

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Η Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ, διοργανώνουν το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με διεθνή συμμετοχή, με θέμα: «Μαθηματικά ΜΕ διάκριση και ΧΩΡΙΣ διακρίσεις».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές «τα Μαθηματικά αποτελούν ένα υψηλό ανθρώπινο δημιούργημα με ευρύτατες εφαρμογές σε όλες τις διαστάσεις της προσωπικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής των ανθρώπων και θεμελιώδες αντικείμενο διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό η ανάγκη  προσέγγισης και κατανόηση τους από όλα τα νέα παιδιά είναι σημαντικό ζητούμενο.

Ωστόσο ζητήματα που συνδέονται με πολιτικές και εκπαιδευτικές επιλογές έχουν εμποδίσει την ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση και έχουν στερήσει την πρόσβαση πολλών παιδιών στη μαθηματική γνώση. Παράλληλα όμως έχουν υποβιβάσει και τις ευκαιρίες που δίνονται στα παιδιά εκείνα που διακρίνονται στα Μαθηματικά».

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάπτυξη επιστημολογικών, κοινωνικο- πολιτισμικών, ψυχολογικών, διδακτικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων στη μελέτη του συνεχούς ανάμεσα στα χαρισματικά παιδιά και τα παιδιά που έχουν δυσκολίες με τα Μαθηματικά και προτάσεων που επιτρέπουν τη ολοκληρωμένη πρόσβαση στη μαθηματική γνώση.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 4 έως και την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015, στον Πύργο της Παιδαγωγικής του ΑΠΘ.

Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του Συνεδρίου