Forum για την Ελευθερία των ΜΜΕ και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΦΩΤΟ:ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ:ΑΡΧΕΙΟΥ

Διοργανώνεται από τη Συμβίωση – δίκτυο σχολών πολιτικών σπουδών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Πλατφόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση της προστασίας της δημοσιογραφίας και της ασφάλειας των δημοσιογράφων και με την υποστήριξη της  Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ)

Στους σκοπούς του φόρουμ εντάσσονται  η παρουσίαση της Πλατφόρμας του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης και την προστασία των δημοσιογράφων, και η εξέταση ζητημάτων όπως η σχέση των δημόσιων Μέσων Ενημέρωσης με το κράτος, η ρύθμιση των Μέσων Ενημέρωσης, η  ελευθερία του Τύπου και οι διαφορές της από την ελευθερία της έκφρασης –ιδιαίτερα μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι( Charlie Hebdo), την Κοπεγχάγη, την Άγκυρα, τη Βηρυτό– , η δημοσιογραφία των πολιτών, αλλά και η δημοσιογραφική κάλυψη του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει εγκαινιάσει τον Απρίλιο του 2015 μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την καταγραφή παραβιάσεων των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων στα κράτη μέλη του, που λειτουργεί σε συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και πέντε οργανισμών-εταίρων: Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (IFJ ), Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (EFJ), Άρθρο 19, Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα και Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων (ΕΕΔ).

Στόχος του Φόρουμ είναι να ενθαρρυνθεί ο διάλογος μεταξύ δημοσιογράφων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των φορέων χάραξης πολιτικής, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα ο ένας τον άλλο, να ανταλλάξουν τεχνογνωσία, να αναπτύξουν δίκτυα, να αναζητήσουν δυνατότητες συνεργασίας και να αναθεωρήσουν τις πρακτικές τους. Οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν το έργο και τις απόψεις τους, θα συζητήσουν σχετικά με γεγονότα και εμπειρίες, και θα συμβάλλουν με ιδέες και προτάσεις στη διαμόρφωση πολιτικής για τα παραπάνω ζητήματα στο πεδίο της Ενημέρωσης.

Οι εργασίες του Φόρουμ θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα συνεδρίων της ΕΣΗΕΜ-Θ (Στρατηγού Καλλάρη 5, 3ος όροφος).
Πρόγραμμα

Στις συνεδρίες ο συντονιστής θα θέτει δύο σειρές ερωτήσεων στους ομιλητές, που θα αναπτύσσουν τις απόψεις τους για περίπου 5-10 λεπτά ο καθένας. Θα ακολουθεί γενική συζήτηση και οι ομιλητές θα έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν συνοψίζοντας.

Πέμπτη 17/12/2015

Αφίξεις

20:30 Δείπνο

Παρασκευή 18/12/2015

9:00-9:30 Εγγραφή

9:30 – 10:00 Καλωσόρισμα

10:00 – 11:30 Το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης ως στοιχείο δημοκρατικής διακυβέρνησης

Η ανοικτή συζήτηση, η ανταλλαγή ιδεών και η δυνατότητα των πολιτών να λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι στοιχεία καθοριστικά για τη δημοκρατία και τη διακυβέρνηση. Πώς προσδιορίζεται το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και πώς διασφαλίζεται (ή δεν διασφαλίζεται) διεθνώς; Ποιος αποσαφηνίζει το πεδίο εφαρμογής του; Πώς περιορίζεται και πώς μπορεί να επιβληθεί; Πώς αλληλοεπιδρούν η λογοκρισία και η βία με την ελευθερία του Τύπου;

Συντονισμός: Φίλιος Στάγκος, Διευθυντής Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης (ΔΕΠΘΕ)

Συμμετέχουν: Στέλιος Κούλογλου, ευρωβουλευτής, Renate Schroeder, Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (βιντεοσκοπημένο μήνυμα), Yavuz Baydar, συν-ιδρυτής της Πλατφόρμας ανεξάρτητης δημοσιογραφίας Ρ24, Νίκος Παναγιώτου, Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Zvezdana Kovac, Κέντρο για τη Δημοκρατία και τη Συμφιλίωση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

11:30 – 13:30 Τα Μέσα Ενημέρωσης και την καταπολέμηση των διακρίσεων

Σε όλη την Ευρώπη η ένταση των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας τροφοδοτούν τη δημόσια σφαίρα και τα  Μέσα Ενημέρωσης παίζουν από τους πιο σημαντικόυς ρόλοςυ σε αυτό τον διάλογο. Η ομοφοβία, ο αντισημιτισμός, η ισλαμοφοβία και άλλες ανάλογες τάσεις περιορίζουν την ικανότητα των κοινοτήτων και των ανθρώπων να εκφράσουν τις απόψεις και τις ιδέες τους ελεύθερα. Ιδιαίτερα καθώς η προσφυγική κρίση εντείνεται, προκύπτουν πολλά ερωτήματα: Ποιοι είναι οι μηχανισμοί της ρητορικής μίσους και πώς λειτουργούν; Είναι η Ευρώπη σε «ολισθηρό δρόμο» προς την ποινικοποίηση της έκφρασης; Ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων; Πώς μπορεί να βελτιωθεί η σχετική νομοθεσία (ιδίως για το διαδίκτυο) και ποια μη νομικά μέσα υπάρχουν για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους; Πώς προστατεύονται οι πολίτες από ψευδείς ειδήσεις που βλάπτουν τη φήμη τους; Πώς μπορεί η Ευρώπη να επενδύσει περισσότερο στην ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά στα θέματα ελευθερίας της έκφρασης;

Συντονισμός: Γιάννης Σιδηρόπουλος, δημοσιογράφος

Συμμετέχουν: Sophie Zimmer, CEJI – A Jewish Contribution to an Inclusive Europe, Βέλγιο, Χρήστος Ηλιάδης, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Tomas Statius, StreetPress, Γαλλία, Ljubisa Vrencev, Συμβίωση

13: 30-17: 30 Επίσκεψη συνέδρων στην Ειδομένη

18:00 – 20:00 Το δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν και η δημοκρατική διακυβέρνηση

Το δικαίωμα να το πολίτη να γνωρίζει αντικατοπτρίζεται στις νομοθετικές αρχές για την ελευθερία των πληροφοριών: Μέγιστη δημοσιότητα, υποχρέωση δημοσίευσης, προώθηση της ανοικτής διακυβέρνησης, διαφάνεια, περιορισμός των εξαιρέσεων, διευκόλυνση της πρόσβασης στην πληροφορία, προστασία των πληροφοριοδοτών (whistleblowers) είναι κάποια από τα στοιχεία που θα προσεγγίσουν οι συμμετέχοντες στη συνεδρία.

Συντονισμός: Γιάννης Παπαγεωργίου, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Συμμετέχουν: Γιάννης Ραγκούσης, πρώην Υπουργός Εσωτερικών, Κωστής Παπαϊωάννου, Γενικός Γραμματέας σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη διαφάνεια, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Κώστας Γούναρης, πρώην πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Ξάνθης, Γρηγόρης Τσιούκας,  γραφείο Συνηγόρου του Πολίτη, Περιφέρεια Κρήτης, Γρηγόρης Πασχαλίδης, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

21:00 Δείπνο

Σάββατο 19/12/2015

10:00 – 12:00 Ελευθερία και ασφάλεια σε ένα διαμεσολαβημένο περιβάλλον

Η ελεύθερη και πλουραλιστική δημόσια συζήτηση αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοκρατία. Πώς δημιουργείται το περιβάλλον που την ευνοεί; Ποιες επιπτώσεις έχει η μαζική παρακολούθηση στην ελευθερία της έκφρασης. Με ποια πολιτική και με ποια εργαλεία μπορεί να ενισχυθεί η δέσμευση υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης σε όλους τους τομείς. Πώς προστατεύεται η ελευθερία της έκφρασης στο διαδίκτυο και  ποιος είναι ο ρόλος των διαμεσολαβητών; Ποιοι είναι αυτοί οι διαμεσολαβητές, πώς αντιδρούν αυτοί οι διαμεσολαβητές όταν τους ζητείται να διαγράψουν περιεχόμενο ή όταν καλούνται να αποκαλύψουν τα δεδομένα των χρηστών; Αυτό γίνεται με διαφανή τρόπο; Ποιες είναι οι ευθύνες τους; Ποιες πράξεις διαμεσολάβησης μπορεί ενδεχομένως να αποτελούν παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης; Ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά την προστασία του απορρήτου των δημοσιογραφικών πηγών;

Συντονισμός: Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Σχολιάζουν: Andrew Finkel, συνιδρυτής P24, Αποστόλης Φωτιάδης, ανεξάρτητος δημοσιογράφος, Σαμή Καραμπουγιούκογλου, ΕΡΑ Κομοτηνής, Κατερίνα Σαρικάκη, Media Industries, Media Organisation and Media Governance στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης.

12:00-12:30 Καφές

12:30 – 14:30 Η  (αυτο)ρύθμιση των ΜΜΕ

Πώς ρυθμίζεται το τοπίο των Μέσω Ενημέρωσης, ποια είναι η σημασία των ανεξάρτητων αρχών και τι προβλέπει ο κανονισμός του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, τι θα ισχύσει για την αδειοδότηση, πώς διανέμεται η δημόσια διαφήμιση και πώς αντιμετωπίζεται η συγκέντρωη ιδιοκτησίας στα ΜΜΕ;

Συντονισμός: Δώρα Αυγέρη, ΕΤ3

Συμμετέχουν: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Φίλιος Στάγκος δημοσιογράφος, γενικός διευθυντής ΔΕΠΘΕ, Balazs Weyer, πρόεδρος Φόρουμ Συντακτών Ουγγαρίας, Άγγελος Κωβαίος, εφημερίδα Το Βήμα.

14: 30-17: 30 Γεύμα

17:30 – 19:30

Παρουσίαση της Πλατφόρμας του Συμβουλίου της Ευρώπης

Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη συλλογή, επεξεργασία και διάδοση στοιχείων, που επαληθεύονται από τους εταίρους, και αφορούν σε σοβαρές φυσικές απειλές εναντίον δημοσιογράφων και άλλου προσωπικού των μέσων ενημέρωσης, σε απειλές κατά της εμπιστευτικότητας των πηγών των Μέσων Ενημέρωσης και σε περιπτώσεις πολιτικού ή δικαστικού εκφοβισμού. Πώς μπορεί να ενισχυθεί η δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης σε συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς, στο πλαίσιο της προώθησης της ελευθερίας της έκφρασης στην Ευρώπη και την Ελλάδα;

Συντονισμός: Δέσποινα Συρρή

Συμμετέχουν: Γιάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Matjaz Gruden Συμβούλιο της Ευρώπης, Διεύθυνση Σχεδιασμού Πολιτικής (skype), Mehmet Kohksal, EFJ

Τα ΜΜΕ και το προσφυγικό ζήτημα

Η ένταση της προσφυγικής κρίσης κατά την τελευταία περίοδο ανανέωσε με δραματικό τρόπο τη συζήτηση για την επάρκεια και τα αντανακλαστικά των κυρίαρχων Μέσων Ενημέρωσης έναντι ανάλογων φαινομένων, ανέδειξε θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά της πληροφόρησης από εναλλακτικές πηγές, και κατέδειξε εκ νέου τη σημασία της ερυενητικής δημοσιογραφίας και τον ρόλο των αυτοαπασχολούμενων δημοσιογράφων

Συντονισμός: Παύλος Νεράντζης, Συμβούλιο Τιμής και Δεοντολογίας ΕΣΗΕΜ-Θ

Συμμετέχουν: Κώστας Kουκουμάκας, αυτοπασχολούμενος δημοσιογράφος, Kazim Rooish (Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων), Κατερίνα Κιτίδη, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,  Μαρία Γιαννακάκη, Περιφέρεια Αττικής

21:00 Δείπνο 

Θα υπάρχει διερμηνεία Ελληνικά-Αγγλικά.