Παρουσιάστηκαν τα οφέλη της συμμετοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης στο URBACT III – Resilient Europe

Δημοσιεύθηκε: Παρασκευή 18 Δεκ 2015 - 18:15

Τελευταία Ενημέρωση: 18:02