Νεάπολη-Συκιές: Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την προσφυγική κρίση

ΦΩΤΟ: SOOC

ΦΩΤΟ: SOOC

Ένα οργανωμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, και στο οποίο δυναμικό ρόλο θα διαδραματίζουν οι δήμοι, οι δημοτικές δομές και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, προτείνει και ζητά από την κυβέρνηση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Νεάπολης-Συκεών.

Το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Οργάνου, κατά την οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση ψηφίσματος της διοίκησης, ενώ δικές τους προτάσεις κατέθεσαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης «Λαϊκή Συσπείρωση» και η «ΑυΡΑ».

Αναλυτικά το ψήφισμα που εγκρίθηκε έχει ως εξής:

«Η συνεχιζόμενη μαζική εισροή προσφύγων από τη Συρία και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, της Κεντρικής Ασίας και της Αφρικής στην Ελλάδα αποτελεί μια πρωτοφανή πρόκληση για την ομαλότητα και ευρυθμία της κοινωνικής ζωής σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τις περιοχές των οποίων διέρχονται οι μεταναστευτικές ροές. Οι διαστάσεις της πρόκλησης αυτής εντείνονται από το ενδεχόμενο η “σφράγιση” των συνόρων των βορείων γειτόνων μας, αλλά και των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να οδηγήσει σε εγκλωβισμό εντός ελληνικής επικράτειας και, μάλιστα, στη Βόρεια Ελλάδα, μεγάλων αριθμών ανθρώπων, πολύ συχνά ολόκληρων οικογενειών με ανήλικα παιδιά και βρέφη, που θα αδυνατούν να συνεχίσουν περαιτέρω τη πορεία τους αλλά και δεν επιθυμούν επ’ ουδενί να επιστρέψουν πίσω. 

»Μολονότι η διαχείριση του αλλοδαπού πληθυσμού και η δημόσια ασφάλεια ανήκουν στην αρμοδιότητα του κεντρικού κράτους, η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να στέκεται απαθής θεατής των όσων εκτυλίσσονται μπροστά της. Είναι καταστατικά δεσμευμένη να μεριμνά για τη διασφάλιση του συμφέροντος των δημοτών της απέναντι σε κάθε κατάσταση που απειλεί να ανατρέψει την ομαλότητα της τοπικής ζωής. Ταυτόχρονα, όμως, υπέχει ένα θεμελιώδες καθήκον, ηθικό και νομικό μαζί, να προστρέχει και να συνδράμει, με βάση τις δυνάμεις της, κάθε πρόσωπο του οποίου δοκιμάζονται η επιβίωση και η αξιοπρέπεια, ασχέτως φυλής, εθνικότητας ή θρησκείας.

»Οι δήμοι και οι τοπικές κοινωνίες της Βόρειας Ελλάδας κατέδειξαν έμπρακτα και το μεγάλο απόθεμα ανθρωπιστικών αισθημάτων που διαθέτουν αλλά και την ετοιμότητά τους να ανταποκριθούν άμεσα σε κάθε σχετικό κάλεσμα αλληλεγγύης. Μπροστά στις διαστάσεις του φαινομένου, όμως, η όποια μεμονωμένη πρωτοβουλία δεν μπορεί παρά να είναι εξ αρχής ανεπαρκής, σπασμωδική και αναποτελεσματική. Μόνο μια συντονισμένη συνέργεια δημοτικών δομών και φορέων της κοινωνίας των πολιτών του συνόλου, ει δυνατόν, των δήμων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης θα είχε πιθανότητες να κάνει πραγματικά τη διαφορά στην αντιμετώπιση των κοινωνικών πτυχών της προσφυγικής κρίσης στην καθημερινή ζωή της πόλης.

»Επιπλέον, όμως, η αυτοδύναμη συνέργεια δημοτικών αρχών και κοινωνίας των πολιτών δεν είναι δυνατόν πλέον να αφορά αποκλειστικά την ανθρωπιστική βοήθεια προς πρόσφυγες και μετανάστες που εξέρχονται της χώρας από το βόρειο σύνορό της. Πρέπει, αντίθετα, να εστιασθεί στην επιτακτική ανάγκη εντατικού σχεδιασμού και προετοιμασίας των τοπικών κοινωνιών για τη φιλοξενία και υποστήριξη των ανθρώπων που θα εγκλωβιστούν και θα είναι απόλυτα εξαρτημένοι από τη βοήθειά μας εντός επικράτειας και, κυρίως, στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, όπου μπορούν να βρουν ασφάλεια και τα χρειώδη.

»Είναι αυτονόητο ότι ο οριζόντιος αυτός συντονισμός και αυτοοργάνωση της δημοτικής συνέργειας μπορεί να επιτύχει μόνο σε συνδυασμό με την παρέμβαση και στήριξη που πρέπει να παρέχει η κεντρική διοίκηση του κράτους. Χωρίς να επιδιώκει να υποκατασταθεί στη θέση της τελευταίας, όμως η δημοτική συνέργεια οφείλει να επιβεβαιώσει τη συνταγματική της αυτοτέλεια και να μην περιοριστεί σε ρόλο ουραγού που θα εκτελεί τις προκαθορισμένες από άλλους ενέργειες, αλλά να καταστρώσει σε διαρκή συνεννόηση με τις αρμόδιες  κρατικές αρχές και με τη, κατά λόγο αρμοδιότητας, στήριξή τους το δικό της τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

»Το σχέδιο αυτό θα αποβλέπει στο:

  1. Να συγκεντρώσει και να συνθέσει σε μια ενιαία πολυπρισματική δομή παροχής δημόσιων λειτουργιών και κοινωφελών υπηρεσιών τους διαθέσιμους ανθρώπινους και υλικούς πόρους συνεργαζόμενων δημοτικών αρχών και τοπικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών
  2. Να οργανώσει την κατανομή του βάρους της αντιμετώπισης των προβλημάτων ανθρωπιστικής στήριξης (ιδίως της προσωρινής στέγασης) και της σχετικής ευθύνης με τρόπο ισόρροπο και κοινωνικά ευαίσθητο μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων, αλλά και να διασφαλίσει ότι τα βάρη που αναδέχεται η προτεινόμενη δημοτική συνέργεια δεν θα υπερβαίνουν αυτά που αντιστοιχούν και σε κάθε άλλη περιοχή της χώρας. Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνεται και η αξιοποίηση των ξενοδοχείων και των τουριστικών καταλυμάτων στα οποία μπορούν να στεγαστούν μεσοπρόσθεσμα οι πρόσφυγες μέχρι να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αναχωρήσουν για άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
  3. Να αναζητήσει, δια της υποβολής σχετικών προτάσεων συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα τόσο της κεντρικής διοίκησης όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και διεθνών οργανισμών, τους αναγκαίους πόρους για την υποστήριξη της κατάρτισης αλλά και της υλοποίησης του σχεδίου έκτακτης ανάγκης.
  4. Για την υλοποίηση του προαναφερόμενου σχεδίου θα συσταθεί ομάδα εργασίας αποτελούμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες των εμπλεκόμενων φορέων η οποία θα επεξεργάζεται το σχέδιο δράσης που θα επικυρώνεται αντίστοιχα από τις διοικήσεις των φορέων.

»Με βάση τα παραπάνω:

  1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεάπολης-Συκεών αναγνωρίζει την ανάγκη για την ανάληψη κοινής δράσης με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να εκπονηθεί σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης,
  2. Εξουσιοδοτεί τον δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή και να ορίσει υπηρεσιακά στελέχη που θα συμμετάσχει στη σχετική ομάδα εργασίας που θα δημιουργηθεί».