Η απάντηση του δήμου Θεσσαλονίκης για την κοπή δέντρου στη Ροτόντα

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Σε ανακοίνωση σχετικά με την κοπή ενός δένδρου στο χώρο του μνημείου της Ροτόντας, προχώρησε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Θανάσης Παππάς.

Αναφορικά με δημοσιεύματα και διαμαρτυρίες για την κοπή δένδρου στον αρχαιολογικό χώρο στη Ροτόντα, γίνεται γνωστό ότι:

 • Το δένδρο το οποίο κόπηκε ήταν του είδους Ailanthus altissima, με κοινή ονομασία Αείλανθος ή βρωμούσα ή βρωμοκαρυδιά
 • Για την κοπή του δένδρου εργάστηκαν συνεργείο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού περιβάλλοντος και συνεργείο της αρχαιολογικής υπηρεσίας
 • Κατά την διάρκεια της κοπής παρόντες ήταν ο Ευάγγελος Ματζίρης, δασολόγος – περιβαλλοντολόγος του Δήμου Θεσσαλονίκης και προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης Κήπων, ο Σταμάτιος Χονδρογιάννης, αρχαιολόγος,  προϊστάμενος της αρχαιολογικής υπηρεσίας και η Όλγα Μπακιρτζή, γεωπόνος – αρχιτέκτων τοπίου της αρχαιολογικής υπηρεσίας
 • Το συνεργείο του Δήμου Θεσσαλονίκης κλήθηκε μετά από έγγραφο αίτημα της αρχαιολογικής υπηρεσίας να συνδράμει στην κοπή του δένδρου λόγω της αναγκαιότητας χρήσης καλαθοφόρου οχήματος
 • Η απομάκρυνση του δένδρου προβλεπόταν από εγκεκριμένη μελέτη της αρχαιολογικής υπηρεσίας για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της Ροτόντα
 • Το δένδρο αυτοφυώς είχε αναπτυχθεί, όπως σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει με το συγκεκριμένο είδος, εντός και στο όριο του τοιχίου που περιβάλλει τη ΡοτόνταΜε δεδομένα ότι:

 • Το δένδρο βρισκόταν σε σημείο που ήταν χαρακτηρισμένο ως «αρχαιολογικός χώρος» και άρα υπόκειται στη σχετική νομοθεσία
 • Η απομάκρυνση του προβλεπόταν και ήταν εγκεκριμένη σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία για τους αρχαιολογικούς χώρους
 • Υπήρχε αίτημα της αρχαιολογικής υπηρεσίας προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος για διευκόλυνση των απαιτούμενων εργασιών, λόγω και της εκδήλωσης του ανοίγματος του μνημείου στο κοινό της πόλης
 • Το συγκεκριμένο είδος δένδρου χαρακτηρίζεται λόγω του τρόπου ανάπτυξής του, ως ζιζάνιο χωροκατακτητικό
 • Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία για τον περιορισμό του, επειδή η παρουσία του πέρα από την όποια αισθητική υποβάθμιση ή καταστροφή δομικών στοιχείων στις αστικές περιοχές, προκαλεί οικολογική και περιβαλλοντική υποβάθμιση, περιορίζοντας τα ενδημικά είδη χλωρίδας και τη βιοποικιλότητα της  περιοχής στην οποία αναπτύσσεται
 • Το συγκεκριμένο δένδρο λόγω του σημείου έκπτυξής του δημιουργούσε θέματα ασφάλειας των πολιτών και επισκεπτών του μνημείου
 • Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η αρχαιολογική υπηρεσία συνεργάζονται άριστα τον τελευταίο καιρό σε πολλές δράσεις

ορθώς απομακρύνθηκε το συγκεκριμένο δένδρο και ορθώς σε αυτό συνέδραμε το Τμήμα Συντήρησης Κήπων, του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η ίδια λύση επιλέγεται, άλλωστε, για όλα τα δένδρα του συγκεκριμένου είδους που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους  και παρουσιάζουν παρόμοια εικόνα και κατάσταση.