Πρόβληματα υδροδότησης στη Θεσσαλονίκη λόγω διαρροής αγωγού

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι σήμερα Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015 από τις 10:30 έως τις 15:00 θα πραγματοποιηθούν εργασίες λόγω διαρροής στην οδό Μοναστηρίου 49 του Δήμου Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα στις οδούς Μοναστηρίου, Ι. Κωλέττη, Γιαννιτσών, Αναγεννήσεως καθώς και τις παρακείμενες σε αυτές οδούς  του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του δικτύου στην περιοχή και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατό ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης.