Ηλεκτρονική πλατφόρμα πιστοποιητικών απο το δήμο Θεσσαλονίκης

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Η παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα παρέχονται πιστοποιητικά γεννήσεως, οικογενειακής κατάστασης και αντίγραφα πλησιέστερων συγγενών, σε δικηγόρους και συμβολαιογράφους που εκπροσωπούν δημότες, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016, από το Δήμο Θεσσαλονίκης.

Οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να επισκέπτονται την Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που λειτουργεί μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr)  στο σύνδεσμο http://opengov.thessaloniki.gr/ και αφού πραγματοποιούν σύνδεση, να προχωρούν στην εγγραφή τους. Θα ακολουθεί η  απαραίτητη ταυτοποίηση των στοιχείων τους και η αποστολή των αιτούμενων πιστοποιητικών.

Η υπηρεσία αυτή, όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Διεθνών Σχέσεων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Σπύρος Πέγκας, αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των δημοτών και αποτελεί μόνο την αρχή μιας σειράς ενεργειών που πρόκειται να συνεχιστούν προς την ίδια κατεύθυνση.

«Ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρωτοπορεί σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μαζί με τους Δήμους Αθηναίων και Ηρακλείου και μέσω της συνεργασίας με τις συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών, επεκτείνει ακόμη περισσότερο τις παρεχόμενες προς τους δημότες υπηρεσίες. Στόχος μας είναι να διευρύνουμε και να μεγεθύνουμε ακόμη περισσότερο το πεδίο των δράσεων που μειώνουν τη γραφειοκρατία» τόνισε ο Αντιδήμαρχος, ο οποίος εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που εργάστηκαν επί μακρόν για την ολοκλήρωση της πλατφόρμας και συγκεκριμένα τους υπαλλήλους που εργάζονται στα Τμήματα Δημοτολογίου, Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.