Δωρεά δύο ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο δήμο Θεσσαλονίκης

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Το συμφωνητικό παραχώρησης δυο μικρών ηλεκτροκίνητων οχημάτων υπογράφηκε την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016, από το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη και το Γενικό Διευθυντή της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ Α.Ε.), Γιάννη Ραζή, στα γραφεία της ΕΕΑΑ στην Αθήνα.

Τα συγκεκριμένα οχήματα έρχονται να προστεθούν – μαζί με δύο ακόμη ηλεκτροκίνητα τετράτροχα που προμηθεύτηκε ο Δήμος Θεσσαλονίκης με ίδιους πόρους – στο στόλο του Δήμου, με στόχο την αναβάθμιση της διαδικασίας διαλογής και συλλογής χαρτιού από το ιστορικό κέντρο της πόλης.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ευχαρίστησε την εταιρία, τόσο για τη δωρεά στην οποία προχώρησε, όσο και για την μακρόχρονη, εύρυθμη και αποτελεσματική συνεργασία με το Δήμο. «Η επιλογή ηλεκτροκινούμενων οχημάτων, ειδικά στον τομέα της ανακύκλωσης τον οποίο επιδιώκουμε να αναβαθμίσουμε ουσιαστικά, δίνει ένα στίγμα για τη συνέχεια. Στόχος μας είναι η ηλεκτροκίνηση να αποτελέσει στο εξής βασικό άξονα για όλες τις προμήθειες του Δήμου», ανέφερε ο Γιάννης Μπουτάρης, σημειώνοντας ότι με την ένταξη των νέων ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο στόλο του Δήμου, η ανακύκλωση αποκτά φιλικά χαρακτηριστικά προς το περιβάλλον και παράλληλα ενισχύεται το μήνυμα που εκπέμπεται προς τους δημότες.

Στρατηγικός στόχος της δημοτικής Αρχή παραμένει η αναβάθμιση του συστήματος ανακύκλωσης συσκευασιών και η αύξηση του ποσοστού των συλλεγόμενων υλικών. Στην κατεύθυνση αυτή καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες εναρμόνισης με τους στόχους που θέτει το νομικό πλαίσιο, τόσο σε σχέση με την προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας μέσω της χωριστής συλλογής αποβλήτων (όπου αυτό είναι τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά δυνατό) όσο και με την ποσοτική αύξηση των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί) ώστε να κατακτηθεί ο στόχος του 50% κατά βάρος έως το 2020.