ΕΥΑΘ: Προβλήματα υδροδότησης στη Σίνδο

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι σήμερα Παρασκευή 15/01/2016 από τις 13:30 έως τις 17:30 θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης βλάβης σε αγωγό Φ200 του Δικτύου Ύδρευσης στην περιοχή της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Λόγω των ανωτέρω εργασιών, θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα στα Οικοδομικά τετράγωνα 54 και 55 πλησίον του εργοστασίου ΜΥΘΟΣ.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατό ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και την μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών.

Θα υπάρξουν μεμονωμένες περιπτώσεις που η αποκατάσταση της υδροδότησης θα γίνει αργότερα λόγω ιδιορρυθμίας του δικτύου ύδρευσης.