Συγκέντρωση φαρμάκων για το Κοινωνικό Φαρμακείο

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Δράση συλλογής φαρμάκων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Φαρμακείου διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να στηριχθούν κάτοικοι της πόλης, οι οποίοι ελλείψει ασφαλιστικής κάλυψης, δεν έχουν πρόσβαση στη φαρμακευτική περίθαλψη.

Οι πολίτες θα μπορούν να προσφέρουν φάρμακα που δεν χρειάζονται, ακόμα και αν έχουν χρησιμοποιηθεί, αρκεί η ημερομηνία λήξης τους να έχει χρονικό ορίζοντα πέραν του έτους, στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, επί της οδού Μοναστηρίου 53-55 (3ος όροφος, τηλ. 2301 509020) από τη Δευτέρα 1 έως την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016, κατά τις ώρες 08.00 έως 13.00.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Φαρμακείο στεγάζεται επί της οδού Αρκαδιουπόλεως 1 και Αγίου Δημητρίου.