Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και Οργανισμού Μνημείου Ολοκαυτώματος

Δημοσιεύθηκε: Monday 01 Feb 2016 - 11:03

Τελευταία Ενημέρωση: 11:03