Ο δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο δίκτυο των 100 ανθεκτικών πόλεων

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης Α.Ε. και του Δικτύου των 100 Ανθεκτικών Πόλεων (100 Resilient Cities) ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016, στη διάρκεια της 3ης τακτικής συνεδρίασής του.

Με την υπογραφή του μνημονίου ο Δήμος Θεσσαλονίκης γίνεται επισήμως μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου των 100 Ανθεκτικών Πόλεων.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της πόλης στο Δίκτυο, η Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε., με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Rockefeller, θα αναλάβει να στελεχώσει μια ομάδα ειδικών συμβούλων, η οποία σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου θα σχεδιάσει την ολοκληρωμένη στρατηγική για την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας της Θεσσαλονίκης, που θα στοχεύει στην αντιμετώπιση τόσο των μόνιμων πιέσεων και προκλήσεων της πόλης όσο και των απρόσμενων κρίσεων και καταστροφών.

Στόχος του Δικτύου είναι αφενός να βοηθήσει μεμονωμένες πόλεις να γίνουν πιο ανθεκτικές και αφετέρου να διευκολύνει την οικοδόμηση μιας παγκόσμιας πρακτικής της ανθεκτικότητας μεταξύ των κυβερνήσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, του ιδιωτικού τομέα και των μεμονωμένων πολιτών.