Αίτημα χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο για αστικές αναπλάσεις υπέβαλε ο δήμος Θεσσαλονίκης

ΦΩΤΟ: INTIME NEWS/ΤΟΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΦΩΤΟ: INTIME NEWS/ΤΟΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης προς το Πράσινο Ταμείο με στόχο την εκτέλεση έργων αστικών αναπλάσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης ενέκρινε την Δευτέρα 4 Απριλίου 2016, το Δημοτικό Συμβούλιο, στη διάρκεια της 8ης τακτικής του συνεδρίασης.

Στο αίτημα συμπεριλαμβάνονται τρία έργα στη βάση ενός νέου Προγράμματος Αστικών Αναπλάσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης και ειδικότερα:

  • Τη χρηματοδότηση για την κατασκευή του έργου ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 8.098.760,43€
  • Χρηματοδότηση ύψους 20.805.578,38€ για το διαδημοτικό έργο «Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του μνημειακού συνόλου Επταπυργίου» που θα περιλαμβάνει (i) απαλλοτριώσεις εκτάσεων εκτιμώμενου ύψους 2.800.000€, (ii) αμοιβές μελέτης ύψους 680.578,38€ και (iii) κόστος κατασκευής έργων ανάπλασης, εκτιμώμενου ύψους 17.325.000€
  • Χρηματοδότηση ύψους 1.616.572,50€, για την κατασκευή του έργου ανάπλασης της Πλατείας Μαβίλη

Οι τρεις περιοχές αποτελούν ένα σύνολο ανοιχτών δημόσιων χώρων της εντός των τειχών πόλης, με ιδιαιτέρως σημαντικό ιστορικό, αισθητικό και λειτουργικό χαρακτήρα. Η κατά προτεραιότητα επιλογή τους για χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο έναντι άλλων περιοχών του Δήμου Θεσσαλονίκης, τεκμηριώνεται, μεταξύ άλλων, με τα παρακάτω επιχειρήματα:

  • Διαθέτουν μελετητική ωριμότητα
  • Αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης πρόσφατων αρχιτεκτονικών διαγωνισμών σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΚΑ «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων»
  • Η υλοποίηση των μελετών/ έργων θα συμβάλει στον «αστικό τουρισμό» και στην αύξηση της επισκεψιμότητας των τριών περιοχών που θα αποτελέσουν πνεύμονες πρασίνου και χώρους κοινωνικής συμβίωσης και κατ’ επέκταση πόλους έλξης των κατοίκων των παρακείμενων περιοχών και, σε δεύτερο επίπεδο, λοιπών περιοχών του Δήμου Θεσσαλονίκης και όμορων Δήμων του Π.Σ.Θ.
  • Η υλοποίηση των τριών έργων θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Θεσσαλονίκης, στη βελτίωση της λειτουργίας και της εικόνας της πόλης