Δήμος Θεσσαλονίκης: Σε λειτουργία το ψηφιοποιημένο αρχείο αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσφέρει μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία στους δημότες, που αφορά την αναζήτηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε) που έχουν εκδοθεί από το Δήμο.

Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα μέσω του μενού e-Υπηρεσίες και του καταλόγου Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Με τη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν μέσω μιας εύχρηστης φόρμας την άδεια που επιθυμούν, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να την εκτυπώσουν ή να την αποθηκεύσουν, χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στο Δημαρχείο.

Η υπηρεσία θα ενημερώνεται σε καθημερινή βάση σχετικά με τις νεοκδοθείσες άδειες, ενώ παράλληλα θα γίνεται συνεχής προσπάθεια για τη διόρθωση λανθασμένων στοιχείων παλαιοτέρων αδειών καθώς και περιοδική ενημέρωση των στοιχείων που αφορούν στην κατάσταση των καταστημάτων (ενεργό – ανενεργό), σύμφωνα με τα δεδομένα που τηρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 2313 317492.

Το αρχείο δημιουργήθηκε με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία με το Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Θεσσαλονίκης.