Διακοπή υδροδότησης τώρα λόγω διαρροής σε αγωγό

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι σήμερα Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 από τις 08:00 έως τις 13:00, λόγω διαρροής σε αγωγό Φ280 στην παράπλευρη περιφερειακή οδό έμπροσθεν  του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου του Δήμου Παύλου Μελά. Λόγω των ανωτέρω εργασιών θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα στις Παλιές και Νέες εργατικές Ευκαρπίας καθώς και στις περιοχές Μπαζουλι, Carrefour Ευκαρπίας και Νερόμυλοι Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι  απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατό ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης.