Έργα ανάπλασης στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση και ηλεκτροφωτισμός οδών του Ιστορικού Κέντρου σε περιοχές υπογειοποίησης των δικτύων της ΔΕΗ Τ.Π.» ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, τη Μ. Δευτέρα 25 Απριλίου 2016, στη διάρκεια της 9ης τακτικής συνεδρίασης.

Η μελέτη του έργου αφορά στην ανάπλαση περιοχών της 1ης και 3ης Δημοτικής Κοινότητας και ειδικότερα των οδών Κρατερού, Πολυξένης Αντωνίου και Νιρβάνα, Πελοποννήσου και Μητσαίων, την ενότητα των καθέτων προς στην Αγίου Δημητρίου οδών: Πετροπουλακιδών, Φλωρίνης, Κουφίτσα, Ιουλιανού, Φ. Δραγούμη και Αισχύλου, καθώς και τις οδούς Προφήτη Ηλία και Αριστομένους.

Στόχος είναι η αισθητική αναβάθμιση των παραπάνω οδών, η εξασφάλιση της άνετης και ασφαλούς κυκλοφορίας των πεζών και η διευκόλυνση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται κατά μήκος των οδικών αξόνων.

Η σχετική μελέτη περιλαμβάνει τον επανασχεδιασμό της κυκλοφορίας αυτοκινήτων και πεζών, την ανάπλαση πεζοδρομίων, την αναδιάρθρωση στοιχείων του αστικού εξοπλισμού, καθώς και τη φύτευση νέων δέντρων και παρτεριών.

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2016, με προϋπολογισμό 1.385.000,00€ και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Δήμου.