Διακοπή υδροδότησης λόγω έργων στη Θεσσαλονίκη

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 από τις 08:30 έως τις 14:30 θα πραγματοποιηθούν εργασίες λόγω διαρροής σε δικλίδα Φ250 και αντικατάσταση αυτής, στην οδό Μοναστηρίου 43 του Δήμου Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα στις οδούς Μοναστηρίου, Βυζαντίου, Γιαννιτσών, Αναγεννήσεως καθώς και τις παρακείμενες σε αυτές οδούς  του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του δικτύου στην περιοχή και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατό ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης.