Διανομή μερίσματος 0,25 ευρώ/μετοχή αποφάσισε η ΕΥΑΘ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Τη διανομή μερίσματος 0,25 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ,ΕΥΑΠΣ+0,86% κατά τη χθεσινή της συνεδρίασης.

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 23η Ιουνίου και η διαδικασία καταβολής του θα ξεκινήσει την 29η Ιουνίου.

Κατόπιν προτάσεως του κύριου μετόχου, ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, εκλέχθηκαν οι παρακάτω:

 • Κρεστενίτης Ιωάννης Πρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 • Παπαϊωάννου Ιωάννης Α’ Αντιπρόεδρος , Εκτελεστικό Μέλος
 • Βαλάνη Στέλλα Β’ Αντιπρόεδρος , Εκτελεστικό Μέλος
 • Τανιμανίδου Στεφανία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Αντωνιάδης Ιωάννης,  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Πετρίδης Εύδοξος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Λάτσιου Χρυσάφη Ολυμπία, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Τσιώνας Ιωάννης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Καραχάλιου Ελευθερία, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Αρχοντόπουλος Γεώργιος, (Εκπρόσωπος των εργαζομένων) Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Α’ Αναπληρωματικός Μαυρόπουλος Δημήτριος
 • Β’ Αναπληρωματικός Καραμπουγιούκη Ευγενία
 • Σαχινίδης Αναστάσιος, (Εκπρόσωπος των εργαζομένων) Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Α’ Αναπληρωματικός Μαριόγλου Κωνσταντίνος
 • Β’ Αναπληρωματικός Πουλημένου Αναστασία