Προγράμματα αγωγής Υγείας σε σχολεία

paidia-thessaloniki-programma-agogis

Με τη συμμετοχή 28 σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υλοποιήθηκαν μέσα στο σχολικό έτος 2015-16 τα προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού, από το Δήμο Θεσσαλονίκης.

Τα προγράμματα είχαν την παρακάτω θεματολογία:

Υγιεινή σώματος – πλύσιμο χεριών – μετάδοση μικροβίων, για παιδιά Α΄ και Β΄ δημοτικού
Πρώτες βοήθειες – χρήση φαρμακείου πρώτων βοηθειών, για παιδιά Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού
Υγιεινή σώματος – Ηπατίτιδα Α, για παιδιά Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού
Παιδική παχυσαρκία, για παιδιά Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού
Διατηρήστε νέα την καρδιά σας, για παιδιά Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού

Τα παραπάνω προγράμματα στόχο έχουν την αλλαγή στάσης ζωής απέναντι στην υγεία ή ακόμα και την ενίσχυση και εδραίωση συμπεριφορών υγείας βασιζόμενοι σε αποτελεσματικές παιδαγωγικές μεθόδους και τρόπους προσέγγισης των μαθητών, ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα.
Για τα παραπάνω προγράμματα υπεύθυνοι υλοποίησης είναι η Επισκέπτρια Υγείας, η Καρδιολόγος και η Υγιεινολόγος του τμήματος με εξειδίκευση στη Δημόσια Υγεία.
Τα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν συνολικά 28, αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω: