Επισκευές στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού Θεσσαλονίκης

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Την εκτέλεση εργασιών επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού στις πέντε Δημοτικές Κοινότητες και στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, στη διάρκεια της 10ης τακτικής του συνεδρίασης, εχθές, Δευτέρα 16 Μαΐου 2016.

Η μελέτη του έργου προβλέπει επεμβάσεις επισκευής στο εναέριο και υπόγειο δίκτυο του Δήμου Θεσσαλονίκης και σε οδούς των Κοινοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που απαιτεί η εκάστοτε λειτουργία τους, με στόχο την εξάλειψη καθυστερήσεων στην αποκατάσταση του ηλεκτροφωτισμού και την υπέρβαση απρόβλεπτων εμποδίων.

Η σχετική μελέτη περικλείει κάθε είδους εργασία που σχετίζεται με το δίκτυο φωτισμού σε περιπτώσεις όπως:

  • Αποκατάσταση του δικτύου φωτισμού μετά από ατυχήματα ή μετά από παρεμβάσεις άλλων οργανισμών
  • Τροποποίηση μικρής κλίμακας του δικτύου που προκύπτει μετά από  διαμορφώσεις χώρων, αιτήματα πολιτών κ.λπ. ή σε έκτακτες περιπτώσεις οι οποίες δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν, ώστε να ενταχθούν έγκαιρα σε έργο
  • Άμεση ασφάλιση του δικτύου σε μικρά πάρκα με ιστούς και φωτιστικά κατεστραμμένα μετά από βανδαλισμούς

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2016, με προϋπολογισμό 350.000€ και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Δήμου.