Στις 10 Ιουνίου η γενική συνέλευση του ΟΛΘ

ΦΩΤΟ: INTIME NEWS/ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: INTIME NEWS/ ΑΡΧΕΙΟΥ

Για τις 10 Ιουνίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).

Μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν:

 • Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας για την 16η εταιρική χρήση (1-1-2015 έως 31-12-2015).
 • Διάθεση ετησίων κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.
 • Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 16ης εταιρικής χρήσης.
 • Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2016 και έγκριση των αμοιβών τους.
 • Έγκριση αμοιβών – αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2015 και προέγκριση των αμοιβών – αποζημιώσεων που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση.
 • Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.
 • Έγκριση των δαπανών  :
 1. Για την εκπόνηση των μελετών που αφορούν την ολοκλήρωση του έργου «Κάθετος άξονας 56 Εγνατίας Οδού: Ολοκλήρωση εργασιών σύνδεσης 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό» μέχρι του ποσού των 400.000¤ όταν αυτές συμβασιοποιηθούν.
 2.  Την πληρωμή της δαπάνης για τη διαχείριση των μελετών από την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» ύψους 10% επί της αμοιβής των μελετών.
 3. Για την ανακατασκευή του κτηρίου του Απεντομωτηρίου για τη δημιουργία Υποδομών Φυτο-υγειονομικών Ελέγχων στον Λιμένα Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διασφαλισθεί η διαπίστευση του ΟΛΘ ΟΛΘ+0,04% ως Designated Port Entry αλλά και να εξασφαλισθεί με τον βέλτιστο τρόπο η δημόσια υγεία .
 4. Διάφορες Ανακοινώσεις.