Ανοίγει ο δρόμος για την ανάδειξη των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Τη σύναψη μνημονίου συναντίληψης και συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, με στόχο  τη μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν στο σκάμμα του σταθμού Βενιζέλου, στο πλαίσιο κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης, ενέκρινε χθες, Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016, το Δημοτικό Συμβούλιο, στη διάρκεια της 12ης τακτικής συνεδρίασης.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΣΠΑΕΕ/180615/107503/9126/553/6-10-2015) καθορίστηκε αφενός η κατά χώρα διατήρηση των αρχαιοτήτων και αφετέρου η σύνταξη πλήρους αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανάδειξη των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν στο σταθμό Βενιζέλου, από το Δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ και την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, σε συνδυασμό με τα παρακείμενα μνημεία.

Για την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης συντάχθηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων στο έργο φορέων, δηλαδή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, το οποίο και αναμένεται να υπογραφεί.

Σύμφωνα με το μνημόνιο και σε εφαρμογή της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, στα πλαίσια των διαδικασιών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και με δική της μέριμνα, προβλέπεται να συγκροτηθεί από το ΥΠΠΟΑ τετραμελής ομάδα με σκοπό τη σύνταξη μελέτης που θα αφορά στην υλοποίηση του Σταθμού Βενιζέλου, ενώ παράλληλα θα συγκροτηθεί ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τους εκπροσώπους του καθενός από τους παραπάνω φορείς με σκοπό την παρακολούθηση και υποστήριξη της ομάδας μελέτης.

Επιπλέον, με το εν λόγω μνημόνιο, ορίζεται ότι η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ θα υποστηρίξει το Δήμο Θεσσαλονίκης στην εκπόνηση της μελέτης ανάδειξης των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν στον σταθμό Βενιζέλου, όπως ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση, παρέχοντας κάθε στοιχείο που είναι τεχνικά και επιστημονικά αναγκαίο καθώς και τη μελέτη που θα εκπονηθεί για την υλοποίηση του Σταθμού.