Βιοηθικά Ζητήματα στην Αρχή της Ζωής

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του ΑΠΘ, σε συνεργασία με την ELSA Θεσσαλονίκης (τοπικό παράρτημα της Ομοσπονδίας της European Law Students Association Greece), διοργανώνουν Διεθνές Θερινό Σχολείο Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, με θέμα «Βιοηθικά Ζητήματα στην Αρχή της Ζωής».

Το Διεθνές Θερινό Σχολείο που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως 13 Ιουλίου 2016, στο ξενοδοχείο Holiday Inn στη Θεσσαλονίκη, θα συμμετάσχουν φοιτητές όλων των επιπέδων (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί και μεταδιδακτορικοί).

Στο Θερινό Σχολείο,  το οποίο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα, θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ και διδάκτορες του ΑΠΘ    και άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και εξειδικευμένοι νομικοί και ιατροί.

Περισσότερες πληροφορίες: http://medlawlab.web.auth.gr/gr/news/8