Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016

ΦΩΤΟ: MOTIONTEAM/ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: MOTIONTEAM/ΑΡΧΕΙΟΥ

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016, στο Δημαρχείο (Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Αίθουσα Συνεδριάσεων, 1ος όροφος).

Στις 14.00, θα ξεκινήσει η 14η Ειδική Συνεδρίαση με θέμα την εκλογή αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Θα ακολουθήσει, στις 16.00, η 15η Τακτική Συνεδρίαση με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

·         Ειδική πρόταση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης με θέμα «Κατάληψη Κοινοχρήστων Χώρων»

·         Παραχώρηση του 2ου και 3ου ορόφου δημοτικού ακινήτου επί της οδού Μοναστηρίου 93Β για τη στέγαση και λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου«REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. με το Δήμο Θεσσαλονίκης

·         Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και δαπέδου ασφαλείας κατόπιν δημόσιου ανοικτού τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

·         Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης, της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και της PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας)

·         Έγκριση της συνεργασίας στο πλαίσιο χρηματοδότησης του Προγράμματος «Δομές Αστέγων»

·         Έκτακτη επιχορήγηση για ληξιπρόθεσμες οφειλές των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Θεσσαλονίκης

·         Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης»

·         Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Τοποθέτηση ιστών φωτισμού στην οδό Κασσάνδρου»