Διακοπή υδροδότησης αύριο λόγω έργων του μετρό

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι αύριο Τέταρτη   20 Ιουλίου 2016 από τις 08:00 έως τις 16:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες  σύνδεσης αγωγού ύδρευσης λόγω  των  έργων του  ‘’ΜΕΤΡΟ’’ στην συμβολή των οδών Αλλατίνη με Κανελλοπούλου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες αφορούν σε οριστική σύνδεση  νέου αγωγού διατομής  Φ160. Λόγω των ανωτέρω εργασιών, θα υπάρξουν πιθανά προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή Αλλατίνη, στην  προέκταση Παπαναστασίου καθώς και τις παρακείμενες σε αυτήν οδούς  του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του δικτύου στην περιοχή και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατό ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης.