Διαγωνισμός για προμήθεια υλικών καθαριότητας 1 εκατ. ευρώ

ΦΩΤΟ: ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΦΩΤΟ: ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού με στόχο την προμήθεια απορρυπαντικών, απολυμαντικών και αποσμητικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο στη διάρκεια της 16ης τακτικής συνεδρίασής του, σήμερα, Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016.

Η Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορά τον καθαρισμό και την απόσμηση των κάδων απορριμμάτων, των χώρων διεξαγωγής λαϊκών αγορών, των οχημάτων περισυλλογής απορριμμάτων καθώς και χώρων που χρήζουν απολύμανσης  για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας κρίνεται αναγκαίο να προχωρήσει στη διενέργεια  διεθνούς διαγωνισμού για  την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

  • Απολυμαντικό – καθαριστικό κάδων απορριμμάτων
  • Απορρυπαντικό – καθαριστικό – αποσμητικό για τους χώρους των λαϊκών αγορών
  • Απορρυπαντικό – καθαριστικό απορριμματοφόρων
  • Απολυμαντικό – καθαριστικό χώρων που χρήζουν απολύμανσης
  • Σύστημα απόσμησης  για κάδους απορριμμάτων

Η προμήθεια θα έχει προϋπολογισμό 1.011.709,18 ευρώ και τα είδη θα αφορούν τα επόμενα  δυο έτη.