Σε τρίτους η συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του δήμου Θεσσαλονίκης

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Την ανάθεση παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης εκτάκτων βλαβών και προληπτικής συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 3.861.892,50 ευρώ, ενέκρινε χθες, Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016, το Δημοτικό Συμβούλιο, στη διάρκεια της 16ης τακτικής του συνεδρίασης.

Για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία των οχημάτων θα ανατεθούν εργασίες σε τρίτους, εξαιτίας της έλλειψης:

  • εξειδικευμένων μηχανημάτων διάγνωσης και εργαστηρίων βλαβών στο Δημοτικό συνεργείο
  • τεχνογνωσίας του τεχνικού προσωπικού σε εξελιγμένα σύγχρονα μηχανήματα και
  • συγκεκριμένων ανταλλακτικών που δεν υπάρχουν στις αποθήκες του Δήμου Θεσσαλονίκης

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με διεθνή διαγωνισμό.