Στους δήμους 25 εκατ. ευρώ για τα σχολεία – Αναλυτικά τα ποσά

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

To ποσό των 25.000.000 ευρώ κατανεμήθηκε σε όλους τους δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας.

Η κατανομή πραγματοποιήθηκε από το λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων». Αυτή ήταν η Γ’ κατανομή.

Δείτε στον παρακάτω πίνακα το ποσό που κατανεμήθηκε στους δήμους της Θεσσαλονίκης: