ΑΠΘ: Νέος εξοπλισμός Τμήματος Μαθηματικών-Δωρεά ΕΤΕ

ypologistes-apth

Με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς οι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το νέο εξοπλισμό του Εργαστηρίου Υπολογιστών του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ.

Η δωρεά αποσυρόμενου υπολογιστικού εξοπλισμού προς το Εργαστήριο Υπολογιστών έγινε από το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB Institute). Συγκεκριμένα, έχουν ήδη εγκατασταθεί 16 ισχυροί προσωπικοί Η/Υ και ισάριθμες οθόνες 17”, πληκτρολόγια και ποντίκια, στις θέσεις εργασίας της αίθουσας προπτυχιακών φοιτητών του Εργαστηρίου.

Επίσης, η δωρεά περιλαμβάνει 4 ισχυρούς H/Y τύπου Notebook, που έχουν τοποθετηθεί στα προβολικά των αιθουσών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Εργαστηρίου και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Μαθηματικών, για την υποστήριξη των εκπαιδευτών/ομιλητών στις αντίστοιχες αίθουσες, ενώ ένα από τα παραπάνω χρησιμοποιείται ήδη από το προσωπικό του Εργαστηρίου για δοκιμές λογισμικού και ως εφεδρικός/φορητός εξοπλισμός.

upologistes-apth

«Με την δωρεά αυτή στηρίζεται ουσιαστικά η προσπάθεια διατήρησης υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και έρευνας των φοιτητών και των διδασκόντων του Τμήματος Μαθηματικών για την οποία οι επαρκείς υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών είναι προαπαιτούμενο» αναφέρει ο Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ, Νίκος Καραμπετάκης και επισημαίνει ότι «αντίστοιχες πρωτοβουλίες και δράσεις θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις σε μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο».

Με το δωρηθέντα εξοπλισμό λύνεται σε σημαντικό βαθμό το πρόβλημα πεπαλαιωμένου εξοπλισμού του Εργαστηρίου και μπορούν να υποστηρίζονται αποδοτικά απαιτητικές εφαρμογές (όπως Matlab, Mathematica, SPSS, κ.α.) οι οποίες είναι απαραίτητες κατά την εκπαιδευτική διαδικασία στα Μαθηματικά, τη Στατιστική και στα Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα που διεξάγεται μέσα στο Εργαστήριο.

 

Περισσότερες πληροφορίες: http://institute.eib.org/whatwedo/social/grants-and-donations/donation-of-decommissioned-it-equipment/

Επικοινωνία με Δημοσιογράφους: Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ, Νίκος Καραμπετάκης, τηλ. 6983917940