ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε: Tuesday 03 Oct 2017 - 15:13

Τελευταία Ενημέρωση: 15:13