ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι οι εργασίες συντήρησης επί της οδού Λαγκαδά που είχαν προγραμματιστεί για την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017  αναστέλλονται λόγω της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.