Παρουσίαση βιβλίου Τετάρτη 19:30 στην Ηπειρωτική Εστία

Την Τετάρτη 4/7/2018, στις 19:30 παρουσιάζεται στην Ηπειρωτική Εστία Θεσσαλονίκης (Στρατηγού Καλλάρη 2) το βιβλίου του Σπυρίδωνα Ευσταθίου “Λόγοι για τις μετοικεσίες Ηπειρωτών στην περιοχή του βόρειου Έβρου”. Είσοδος ελεύθερη.