Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι για τις Πρυτανικές Εκλογές στο ΑΠΘ

Δημοσιεύθηκε: Πέμπτη 15 Μαΐ 2014 - 11:08

Τελευταία Ενημέρωση: 11:08

Ανακοίνωση σχετικά με τους υποψηφίους για το αξίωμα του Πρύτανη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εξέδωσε το Συμβούλιο του ακαδημαϊκού ιδρύματος.

Όπως αναφέρεται:

Ξεκίνησε η διαδικασία εκλογής του νέου Πρύτανη του ΑΠΘ, η οποία γίνεται για πρώτη φορά με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα με αυτό, το Όργανο Διενέργειας των Εκλογών για τη θέση του Πρύτανη, που συστήθηκε με απόφαση του Συμβουλίου, αφού εξέτασε λεπτομερώς τους φακέλους των υποψηφίων και ήλεγξε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τον νόμο για την πλήρωση της θέσης του Πρύτανη του ΑΠΘ, διαπίστωσε ομόφωνα ότι είναι εκλόγιμοι όλοι οι συνάδελφοι που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το αξίωμα του Πρύτανη, οι οποίοι με αλφαβητική σειρά είναι:

 

κ. Α. Γιαννακουδάκης
κ. Π. Δάτσκος
κ. Σ. Λογοθετίδης
κ. Π. Μήτκας
κ. Ι. Παντής
κ. Ι. Παπαδογιάννης