Ο Αχ. Ζαπράνης εκλέχθηκε πρύτανης στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 28 Μαΐ 2014 - 16:34

Τελευταία Ενημέρωση: 16:34

Ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Αχιλλέας Ζαπράνης, εκλέχθηκε νέος πρύτανης του ιδρύματος, στις εκλογές που διεξήχθησαν με ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Ο κ.Ζαπράνης έλαβε 93 ψήφους, ενώ ο έτερος υποψήφιος, καθηγητής του τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, επίσης αντιπρύτανης του πανεπιστημίου, Χάρρυ Παπαπανάγος, συγκέντρωσε 88 ψήφους. Υπήρξαν και πέντε λευκά ψηφοδέλτια.

 

Η διαδικασία διεξήχθη κανονικά και ολοκληρώθηκε στις 17.00. Ο νέος πρύτανης θα αναλάβει καθήκοντα από την 1η Σεπτεμβρίου.

 

Βιογραφικό

 

Ο Αχιλλέας Ζαπράνης είναι κάτοχος PhD στις Επιστήμες των Αποφάσεων του London Business School (1997), MSc στις Επιστήμες των Η/Υ του University College London (1992) και πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού του Α.Π.Θ. (1989).

 

Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Αξιοποίησης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Συν-διευθυντής του δια-ιδρυματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του University of Lancaster.

 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κατά κύριο λόγο στη χρήση των νευρωνικών δικτύων ως προηγμένα μη-παραμετρικά στατιστικά εργαλεία για σκοπούς όπως η σχεδίαση χρηματοοικονομικών εργαλείων και επενδυτικών στρατηγικών, αποτίμηση χρηματοοικονομικών παραγώγων και διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων.

 

Έχει συγγράψει 4 βιβλία, εκ των οποίων δύο μονογραφίες και περισσότερες από 60 επιστημονικές εργασίες. Το έργο του αναγνωρίζεται από την διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς συγκεντρώνει περισσότερες από 300 ετεροαναφορές.

 

Τα διδακτικά του αντικείμενα αφορούν κυρίως σε χρηματοοικονομικά παράγωγα, διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων, χρηματοοικονομική μηχανική και εφαρμογές των νευρωνικών δικτύων στην χρηματοοικονομική. Διδάσκει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στο παρελθόν έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορους κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως ενδεικτικά Atos (Paris), Rockport (London), Hermes Investmenet Management (London), με κύριο αντικείμενο την μέτρηση και διαχείριση κινδύνων επενδυτικών στρατηγικών. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας καθώς και μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού της. 

Επίσης διαθέτει σημαντική πρακτική εμπειρία από την κεφαλαιαγορά καθώς διετέλεσε Γενικός Διευθυντής και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Βορειοελλαδικής Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.