Θεσσαλονίκη: Αύξηση της ζήτησης φυσικού αερίου

Σημαντική είναι η διείσδυση του φυσικού αερίου στη Θεσσαλονίκη για το 2014, καταδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών για νέες συμβάσεις. Τα στοιχεία τεκμηριώνουν πόσο αποδοτική λύση είναι το φυσικό αέριο, καθώς αποτελεί πλέον την πρώτη επιλογή για περισσότερους από 670.000 κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, με τον βαθμό διείσδυσης να ανέρχεται σε ποσοστό 52% του πληθυσμού.

Ειδικότερα, τα νέα συμβόλαια των πελατών κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2014 ανήλθαν σε 2.823, με τον συνολικό αριθμό των συμβολαίων από την αρχή δραστηριοποίησης της εταιρείας να ξεπερνάει τις 186.500.