Χωρίς νερό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Σήμερα, από τις 09:00 έως τις 13:00, θα γίνουν εργασίες σύνδεσης νέων αγωγών δικτύου ύδρευσης στις οδούς Σανταρόζα με Σαπφούς του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στις οδούς Αναγεννήσεως, Γιαννιτσών, Ταντάλου και σε όλες τις παρακείμενες σε αυτές οδούς του Δήμου Θεσσαλονίκης.